Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

Một vị doanh nhân vang bóng một thời, Henry Ford – người đã có cách định hình lại cách suy nghĩ thông thường thành một cách tiếp cận tư duy tương lai hơn so với những gì đã thấy trong thế giới kinh doanh trước đây. Anh không phải kiểu người đứng ngồi không yên hay chỉ đơn giản là hy vọng mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Thay vào đó, anh là một người biến khó khăn thành cơ hội.

Mặc dù một số người đã theo bước ông, nhiều người coi Henry Ford là doanh nhân thực sự đổi mới đầu tiên thay đổi tư duy thông thường. Với tầm ảnh hưởng chưa từng có đối với thế giới ô tô, tư duy của Ford là nguồn cảm hứng tuyệt vời để tham gia vào những thời điểm đầy thử thách này.

Ngoài tài năng trong việc chế tạo xe và kinh doanh thì ông cũng là người truyền cảm hứng cho rất nhiều người thông qua những phát biểu và câu nói của mình. Trong bài viết này, Levushop sẽ cùng bạn Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford để có cái nhìn rõ hơn về quan điểm cũng như cách nhìn nhận của con người tài năng này trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

1. “If everyone is moving forward together, then success takes care of itself.”
--> Nếu tất cả mọi người cùng nhau tiến về phía trước, thì thành công sẽ tự ắt sẽ đến.

2. “My best friend is the one who brings out the best in me.”
--> Bạn thân của tôi là người mang đến những điều tốt đẹp nhất cho tôi.

3. “There are no big problems, there are just a lot of little problems.”
--> Không có vấn đề lớn, chỉ có rất nhiều vấn đề nhỏ.

4. “Even a mistake may turn out to be the one thing necessary to a worthwhile achievement.”
--> Ngay cả một sai lầm cũng có thể trở thành điều cần thiết để đạt được thành tích đáng giá.

5. “Whether you believe you can do a thing or not, you are right.”
--> Cho dù bạn tin rằng bạn có thể làm một điều gì đó hay không thì bạn đã đúng.

6. “There is joy in work. There is no happiness except in the realization that we have accomplished something.”
--> Có niềm vui trong công việc. Không có hạnh phúc nào ngoại trừ việc nhận ra rằng chúng ta đã hoàn thành một điều gì đó.

7. “If money is your hope for independence you will never have it. The only real security that a man will have in this world is a reserve of knowledge, experience, and ability.”
--> Nếu tiền là hy vọng cho sự độc lập của bạn, bạn sẽ không bao giờ có được nó. Sự an toàn thực sự duy nhất mà một người đàn ông sẽ có trên thế giới này là dự trữ kiến ​​thức, kinh nghiệm và khả năng.

8. “As we advance in life we learn the limits of our abilities.”
--> Khi chúng ta thăng tiến trong cuộc sống, chúng ta học được giới hạn khả năng của mình.

Bộ sưu tập những câu nói hay của Henry Ford được tổng hợp từ nhiều câu nói trong các chủ đề khác nhau sau đó biên soạn lại và phiên dịch thành tiếng Việt kèm theo tiếng Anh song song dễ đọc dễ hiểu. Dựa trên những câu nói ngắn gọn ý nghĩa được nhiều người yêu thích, LEVUSHOP đã lên ý tưởng sản xuất ra một số mẫu tranh slogan người nổi tiếng sử dụng những câu nói gồm tranh slogan tiếng Anhtranh slogan tiếng Việt thú vị truyền cảm hứng cho công việc học tập trên tinh thần tích cực.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

9. “Money is like an arm or leg – use it or lose it.”
--> Tiền giống như cánh tay hoặc chân – sử dụng nó hoặc mất nó.

10. “Whatever you have, you must either use or lose.”
--> Bất cứ thứ gì bạn có, bạn phải sử dụng hoặc mất đi.

11. “Before everything else, getting ready is the secret of success.”
--> Trước mọi thứ khác, chuẩn bị sẵn sàng là bí quyết thành công.

12. “The highest use of capital is not to make more money, but to make money do more for the betterment of life.”
--> Cách sử dụng vốn hiệu quả nhất không phải là để kiếm nhiều tiền hơn, mà là kiếm tiền làm được nhiều việc hơn để cải thiện cuộc sống.

13. “Time and money spent in helping men to do more for themselves is far better than mere giving.”
--> Thời gian và tiền bạc dành để giúp một người làm được nhiều việc hơn cho bản thân sẽ tốt hơn nhiều so với việc chỉ cho đi.

14. “When everything seems to be going against you, remember that the airplane takes off against the wind, not with it.”
--> Khi mọi thứ dường như đang đi ngược lại với bạn, hãy nhớ rằng máy bay cất cánh theo chiều gió chứ không phải với nó.

15. “If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person’s point of view and see things from that person’s angle as well as from your own.”
--> Nếu có bất kỳ bí quyết thành công nào, nó nằm ở khả năng hiểu được quan điểm của người khác và nhìn mọi thứ từ góc độ của người đó cũng như từ góc độ của chính bạn.

16. “Thinking is the hardest work there is, which is probably the reason why so few engage in it.”
--> Suy nghĩ là công việc khó nhất, đó có lẽ là lý do tại sao rất ít người tham gia vào nó.

Các câu nói hay được biên soạn lại để thiết kế thành những tấm tranh văn phòng treo tường trang trí độc đáo mang lại không gian sang trọng đồng thời là tranh tạo động lực cho nhân viên trong công ty doanh nghiệp làm việc hiệu quả năng suất hơn.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

17. “Nothing is particularly hard if you divide it into small jobs.”
--> Không có gì là đặc biệt khó nếu bạn chia nó thành các công việc nhỏ.

18. “Don’t find fault, find a remedy.”
--> Đừng tìm ra lỗi, hãy tìm cách khắc phục.

19. “A business absolutely devoted to service will have only one worry about profits. They will be embarrassingly large.”
--> Một doanh nghiệp hết lòng vì dịch vụ sẽ chỉ có một nỗi lo duy nhất về lợi nhuận. Chúng sẽ lớn một cách đáng xấu hổ.

20. “Capital punishment is as fundamentally wrong as a cure for crime as charity is wrong as a cure for poverty.”
--> Hình phạt tử hình về cơ bản là sai lầm như một phương pháp chữa trị tội ác, vì từ thiện cũng sai lầm như một phương pháp chữa bệnh cho nghèo đói.

21. “The only real security that a man can have in this world is a reserve of knowledge, experience and ability.”
--> Sự an toàn thực sự duy nhất mà một người đàn ông có thể có trên thế giới này là một kho kiến ​​thức, kinh nghiệm và khả năng.

22. “Enthusiasm is the yeast that makes your hopes shine to the stars. Enthusiasm is the sparkle in your eyes, the swing in your gait. The grip of your hand, the irresistible surge of will and energy to execute your ideas.”
--> Sự nhiệt tình là chất men khiến hy vọng của bạn vụt sáng thành các vì sao. Sự nhiệt tình là sự lấp lánh trong đôi mắt của bạn, sự đung đưa trong dáng đi của bạn. Sự nắm chặt bàn tay của bạn, sự trỗi dậy không thể cưỡng lại của ý chí và nghị lực để thực hiện ý tưởng của bạn.

23. “It is not the employer who pays the wages. Employers only handle the money. It is the customer who pays the wages.”
--> Không phải người sử dụng lao động trả lương. Người sử dụng lao động chỉ xử lý tiền. Chính khách hàng mới là người trả tiền công.

Bạn là người thích đọc những câu nói hay của Henry Ford cùng sở thích đặc biệt với những câu nói ngắn gọn khẩu hiệu có thể tham khảo ý tưởng tranh treo tường gỗ khắc chữ những câu nói tạo động lực sáng tạo ngay tại LEVUSHOP nhé. Không chỉ phù hợp với những cân phòng làm việc, tranh slogan Levushop còn được yêu thích khi sử dụng làm tranh treo phòng học cổ động tính thần học tập, tranh treo quán cà phê hay tranh treo quán trà sữa trang trí vừa mang lại không gian nội thất mới lạ còn truyền sức mạnh cho mọi người có tinh thần làm việc tốt hơn mỗi ngày.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

24. “A market is never saturated with a good product, but it is very quickly saturated with a bad one.”
--> Một thị trường không bao giờ bão hòa với một sản phẩm tốt, nhưng nó rất nhanh chóng bão hòa với một sản phẩm xấu.

25. “If you think you can do a thing or think you can’t do a thing, you’re right.”
Nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể làm một điều hoặc nghĩ rằng bạn không thể làm một điều gì đó, bạn đã đúng.

26. “Life is a series of experiences, each one of which makes us bigger, even though sometimes it is hard to realize this. For the world was built to develop character, and we must learn that the setbacks and grieves which we endure help us in our marching onward.”
--> Cuộc sống là một chuỗi những trải nghiệm, mỗi trải nghiệm đều khiến chúng ta trở nên lớn hơn dù đôi khi khó nhận ra điều này. Vì thế giới được xây dựng để phát triển tính cách, và chúng ta phải biết rằng những thất bại và đau buồn mà chúng ta phải chịu đựng sẽ giúp chúng ta trong cuộc hành quân tiếp theo.

27. “One of the greatest discoveries a man makes, one of his great surprises, is to find he can do what he was afraid he couldn’t do.”
--> Một trong những khám phá vĩ đại nhất của một người đàn ông, một trong những điều ngạc nhiên lớn của anh ta, là thấy anh ta có thể làm được những gì anh ta sợ rằng anh ta không thể làm được.

28. “I am looking for a lot of men who have an infinite capacity to not know what can’t be done.”
--> Tôi đang tìm rất nhiều người đàn ông có khả năng vô hạn để không biết những gì không thể làm được.

29. “There is one rule for the industrialist and that is: Make the best quality of goods possible at the lowest cost possible, paying the highest wages possible.”
--> Có một nguyên tắc dành cho nhà công nghiệp, đó là: Tạo ra chất lượng hàng hóa tốt nhất với chi phí thấp nhất có thể, trả lương cao nhất có thể.

30. “A business that makes nothing but money is a poor business.”
--> Một doanh nghiệp không kiếm được gì ngoài tiền là một doanh nghiệp kém.

LEVUSHOP là xưởng thiết kế sản xuất tranh treo tường gỗ, đồng hồ treo tường gỗ và các mẫu bảng gỗ trang trí được làm từ gỗ MDF thân thiện môi trường với mong muốn được đồng hành cùng bạn trên con đường tiến tới thành công từ những tác phẩm nghệ thuật trang trí nhà cửa theo phong cách sáng tạo hoàn toàn mới lạ. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bộ tranh treo tường 12 con giáp bằng gỗ khắc line trừu tượng độc đáo duy nhất chỉ có tại xưởng chính hãng từ thương hiệu LEVU Việt Nam.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

31. “Competition is the keen cutting edge of business, always shaving away at costs.”
--> Cạnh tranh là khía cạnh quan trọng của kinh doanh, luôn luôn loại bỏ bằng giá.

32. “Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes as a by-product of providing a useful service.”
--> Sự giàu có, giống như hạnh phúc, không bao giờ đạt được khi trực tiếp tìm kiếm. Nó đến như một sản phẩm phụ của việc cung cấp một dịch vụ hữu ích.

33. “I do not believe a man can ever leave his business. He ought to think of it by day and dream of it by night.”
--> Tôi không tin một người đàn ông có thể rời bỏ công việc kinh doanh của mình. Anh ấy phải nghĩ về nó ban ngày và mơ về nó vào ban đêm.

34. “Business is never so healthy as when, like a chicken, it must do a certain amount of scratching around for what it gets.”
--> Kinh doanh không bao giờ lành mạnh như khi, giống như một con gà, nó phải cố gắng cào cấu cho những gì nó thu được.

35. “I cannot discover that anyone knows enough to say definitely what is and what is not possible.”
--> Tôi không thể phát hiện ra rằng có ai đủ biết để nói chắc chắn điều gì được và điều gì là không thể.

36. “An idealist is a person who helps other people to be prosperous.”
--> Người theo chủ nghĩa duy tâm là người giúp người khác được thịnh vượng.

37. “Quality means doing it right when no one is looking.”
--> Chất lượng có nghĩa là làm đúng khi không có ai dòm ngó.

38. “Failure is simply the opportunity to begin again, this time more intelligently.”
--> Thất bại chỉ đơn giản là cơ hội để bắt đầu lại, lần này là một cách thông minh hơn.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

39. “Most people spend more time and energy going around problems than in trying to solve them.”
--> Hầu hết mọi người dành nhiều thời gian và năng lượng để giải quyết các vấn đề hơn là cố gắng giải quyết chúng.

40. “You can’t learn in school what the world is going to do next year.”
--> Bạn không thể học ở trường những gì thế giới sẽ làm trong năm tới.

41. “Whether you think that you can, or that you can’t, you are usually right.”
--> Cho dù bạn nghĩ rằng bạn có thể hay bạn không thể, bạn thường đúng.

42. “It has been my observation that most people get ahead during the time that others waste.”
--> Theo quan sát của tôi, hầu hết mọi người đều đi trước trong khoảng thời gian mà những người khác lãng phí.

43. “The competitor to be feared is one who never bothers about you at all, but goes on making his own business better all the time.”
--> Đối thủ cạnh tranh mà bạn phải sợ là kẻ không bao giờ bận tâm về bạn, nhưng luôn làm cho công việc kinh doanh của chính mình trở nên tốt hơn.

44. “There is no man living that can not do more than he thinks he can.”
--> Không có người đàn ông nào sống mà không thể làm nhiều hơn những gì anh ta nghĩ rằng anh ta có thể.

45. “We don’t want tradition. We want to live in the present and the only history that is worth a tinker’s dam is the history we make today.”
--> Chúng tôi không muốn truyền thống. Chúng tôi muốn sống trong hiện tại và lịch sử duy nhất đáng để thợ rèn là lịch sử mà chúng tôi tạo ra ngày nay.

46. “You can’t build a reputation on what you are going to do.”
--> Bạn không thể tạo dựng danh tiếng về những gì bạn sẽ làm.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

47. “The man who will use his skill and constructive imagination to see how much he can give for a dollar, instead of how little he can give for a dollar, is bound to succeed.”
--> Người đàn ông sẽ sử dụng kỹ năng và trí tưởng tượng xây dựng của mình để xem anh ta có thể cho bao nhiêu cho một đô la, thay vì anh ta có thể cho ít bao nhiêu cho một đô la, nhất định sẽ thành công.

48. “You will find men who want to be carried on the shoulders of others, who think that the world owes them a living.”
--> Bạn sẽ tìm thấy những người đàn ông muốn được gánh trên vai của người khác, những người nghĩ rằng thế giới nợ họ một cuộc sống.

49. “Exercise is bunk. If you are healthy, you don’t need it: if you are sick you should not take it.”
--> Tập thể dục là chiếc giường tầng. Nếu bạn khỏe mạnh, bạn không cần nó: nếu bạn bị bệnh, bạn không nên dùng nó.

50. “History is more or less bunk.”
--> Lịch sử ít nhiều đã trở thành chiếc giường nhiều tầng.

51. “Speculation is only a word covering the making of money out of the manipulation of prices, instead of supplying goods and services.”
--> Đầu cơ chỉ là một từ bao hàm việc kiếm tiền từ sự thao túng của giá cả, thay vì cung cấp hàng hóa và dịch vụ.

52. “Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young. The greatest thing in life is to keep your mind young.”
--> Bất cứ ai ngừng học tập đều già đi, dù ở tuổi hai mươi hay tám mươi. Bất cứ ai tiếp tục học thì vẫn còn trẻ. Điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống là giữ cho tâm trí của bạn luôn tươi trẻ.

53. “Obstacles are those frightful things you see when you take your eyes off your goal.”
--> Trở ngại là những thứ đáng sợ mà bạn nhìn thấy khi rời mắt khỏi mục tiêu của mình.

Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford

Nếu không có những nỗ lực đáng kinh ngạc của Henry Ford, nước Mỹ đã trở thành một nơi khác rất nhiều. Một tầm nhìn xa trông rộng thực sự và một nhà tiên phong tinh túy, những lời trích dẫn của Henry Ford này sẽ cho phép bạn nhìn thấy bức tranh toàn cảnh hơn. Trên đây là Tổng hợp câu nói hay của Henry Ford, hy vọng bạn sẽ có hứng thú với nó và có thêm cho mình những động lực để sáng tạo, nỗ lực trong học tập, công việc của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *