Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu

Thủ tướng đầu tiên và lâu nhất của Singapore, người sáng lập ra Singapore hiện đại, Lý Quang Diệu được ghi nhận là người đã biến một “chấm đỏ nhỏ” trên bản đồ thành một đô thị toàn cầu lấp lánh. Là một nhà tư tưởng có tầm nhìn xa trông rộng và một nhà lãnh đạo xuất chúng, ông được nhiều người coi là một nhân vật chính trị có ảnh hưởng nhất ở châu Á.

Lý Quang Diệu cũng được biết đến như một nhà hùng biện tài ba, có thể thu hút sự chú ý của những người xung quanh và không phải là người hay kìm nén lời nói của mình. Những câu nói của ông thể hiện những quan điểm thẳng thắn và cái nhìn có chiều sâu về vấn đề chính trị, xã hội và con người.

Dưới đây là bài tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu qua những thời kỳ khác nhau trong sự nghiệp của ông với tư cách là thủ tướng, bộ trưởng cấp cao và cuối cùng là cố vấn bộ trưởng.

Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu

1. If Singapore is a nanny state, then I am proud to have fostered one.

--> Nếu Singapore là một đứa trẻ, thì tôi tự hào vì đã nuôi dưỡng đứa trẻ đó.

2. A military presence does not need to be used to be useful.

--> Sự hiện diện quân sự không cần phải được sử dụng để trở nên hữu ích.

3. How do I comfort myself? Well, I say, ‘Life is just like that’.

--> Tôi phải tự an ủi mình như thế nào? Tôi nói, ‘Cuộc sống là như vậy.’

4. The acid test of any legal system is not the greatness or the grandeur of its ideal concepts, but whether, in fact, it is able to produce order and justice.

--> Giá trị thực sự của bất kỳ hệ thống pháp luật nào không phải là sự vĩ đại hay các khái niệm lý tưởng của nó, mà là trên thực tế, nó có thể tạo ra trật tự và công lý hay không.

5. The enduring lesson is war is a disaster. Whoever wins, tremendous loss of life, property – a set back for civilisation.

--> Bài học lâu dài là chiến tranh là một thảm họa. Ai chiến thắng, thiệt hại to lớn về người, tài sản – một bước lùi cho nền văn minh.

6. I always tried to be correct, not politically correct.

--> Tôi luôn cố gắng để đúng, không phải về mặt chính trị.

7. I know if I rest, I’ll slide downhill fast.

--> Tôi biết nếu tôi nghỉ ngơi, tôi sẽ trượt xuống dốc nhanh chóng.

Bộ sưu tập những câu nói hay của Lý Quang Diệu – Thủ Tướng Singapore được tổng hợp từ nhiều câu nói trong các chủ đề khác nhau sau đó biên soạn lại và phiên dịch thành tiếng Việt kèm theo tiếng Anh song song dễ đọc dễ hiểu. Dựa trên những câu nói ngắn gọn ý nghĩa được nhiều người yêu thích, LEVUSHOP đã lên ý tưởng sản xuất ra một số mẫu tranh slogan người nổi tiếng sử dụng những câu nói gồm tranh slogan tiếng Anhtranh slogan tiếng Việt thú vị truyền cảm hứng cho công việc học tập trên tinh thần tích cực.

Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu

8. At the end of the day, is Singapore society better or worse off? That’s the test.

--> Vào cuối ngày, xã hội Singapore tốt hơn hay xấu đi? Đó là một bài kiểm tra.

9. I am not interested in ratings by Freedom House or whatever.

--> Tôi không quan tâm đến xếp hạng của Freedom House hay bất cứ thứ gì.

10. Let the historians and the Ph.D. students work out their doctrines. I’m not interested in theories perse.

--> Hãy để các nhà sử học và các tiến sĩ. học sinh làm việc với học thuyết của họ. Tôi không quan tâm đến các lý thuyết.

11. Freedom of the news media must be subordinated to the overriding needs of Singapore, and to the primacy of purpose of an elected government.

--> Quyền tự do truyền thông báo chí phải được phụ thuộc vào nhu cầu quan trọng của Singapore, và mục đích hàng đầu của một chính phủ được bầu cử.

12. The ultimate test of the value of a political system is whether it helps that society to establish conditions which improve the standard of living for the majority of its people.

--> Bài kiểm tra cuối cùng về giá trị của một hệ thống chính trị là liệu hệ thống đó có giúp xã hội đó thiết lập các điều kiện nâng cao mức sống cho đa số người dân hay không.

13. If you are going to lower me into the grave, and I feel something is wrong, I will get up.

--> Nếu bạn hạ tôi xuống mồ, và tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi sẽ đứng dậy.

Các câu nói hay được biên soạn lại để thiết kế thành những tấm tranh văn phòng treo tường trang trí độc đáo mang lại không gian sang trọng đồng thời là tranh tạo động lực cho nhân viên trong công ty doanh nghiệp làm việc hiệu quả năng suất hơn.

Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu

14. If you deprive yourself of outsourcing and your competitors do not, you’re putting yourself out of business.

--> Nếu bạn từ bỏ quyền thuê ngoài của mình và đối thủ cạnh tranh của bạn thì không, bạn đang tự đưa mình ra khỏi lĩnh vực kinh doanh.

15. You need a certain standard of literacy, moral and ethical values, to be able to run a one man, one vote system.

--> Bạn cần một tiêu chuẩn nhất định về trình độ học vấn, các giá trị đạo đức và đạo đức, để có thể điều hành hệ thống một người, một phiếu.

16. The exuberance of democracy leads to undisciplined and disorderly conditions which are inimical to development.

--> Sự phóng đại của dân chủ dẫn đến tình trạng vô kỷ luật và mất trật tự, điều này không có ý nghĩa đối với sự phát triển.

17. I support the view that free trade in goods and services is a win-win situation. I’m not so convinced that free flows of capital without restriction is a win-win situation.

--> Tôi ủng hộ quan điểm rằng tự do thương mại hàng hóa và dịch vụ là một đôi bên cùng có lợi. Tôi không quá tin rằng dòng vốn tự do không hạn chế là một tình huống đôi bên cùng có lợi.

18. Latecomers to industrial development have had to catch up by finding ways of closing the gap.

--> Những người đi sau trong phát triển công nghiệp đã phải bắt kịp bằng cách tìm cách thu hẹp khoảng cách.

19. The problem is to keep the monkey mind from running off into all kinds of thoughts.

--> Điều quan trọng là phải giữ cho tâm trí không chạy theo mọi kiểu suy nghĩ.

Bạn là người thích đọc những câu nói hay của Lý Quang Diệu – Thủ Tướng Singapore cùng sở thích đặc biệt với những câu nói ngắn gọn khẩu hiệu có thể tham khảo ý tưởng tranh treo tường gỗ khắc chữ những câu nói tạo động lực sáng tạo ngay tại LEVUSHOP nhé. Không chỉ phù hợp với những cân phòng làm việc, tranh slogan Levushop còn được yêu thích khi sử dụng làm tranh treo phòng học cổ động tính thần học tập, tranh treo quán cà phê hay tranh treo quán trà sữa trang trí vừa mang lại không gian nội thất mới lạ còn truyền sức mạnh cho mọi người có tinh thần làm việc tốt hơn mỗi ngày.

Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu

20. It’s irrelevant to me what young Singaporeans think of me. I’ve lived long enough to know that you may be idealised in life and reviled after you’re dead.

--> Đối với tôi, những người trẻ Singapore nghĩ gì về tôi không liên quan gì đến tôi. Tôi đã sống đủ lâu để biết rằng bạn có thể được lý tưởng hóa trong cuộc sống và bị chê bai sau khi bạn chết.

21. I was a product of the times, the war, the occupation, the reoccupation, my 4 years in Britain, admiring but at the same time questioning whether they are able to do a better job than we can.

--> Tôi là sản phẩm của thời đại, chiến tranh, chiếm đóng, bận tâm, 4 năm sống ở Anh, ngưỡng mộ nhưng đồng thời đặt câu hỏi liệu họ có thể làm công việc tốt hơn chúng tôi có thể.

22. Peace and security both in Europe and in the Pacific still depend on a balance of power.

--> Hòa bình và an ninh ở cả châu Âu và Thái Bình Dương vẫn phụ thuộc vào cán cân quyền lực.

23. The values that East Asian culture upholds, such as the primacy of group interests over individual interests, support the total group effort necessary to develop rapidly.

--> Các giá trị mà văn hóa Đông Á đề cao, chẳng hạn như tính ưu việt của lợi ích nhóm hơn lợi ích cá nhân, hỗ trợ tổng thể các nỗ lực cần thiết của nhóm để phát triển nhanh chóng.

24. Those who believe that after I have left the government as prime minister, I will go into a permanent retirement, really should have their heads examined.

--> Những người tin rằng sau khi tôi rời khỏi chính phủ với tư cách là thủ tướng, tôi sẽ nghỉ hưu vĩnh viễn, thực sự nên kiểm tra đầu của họ.

25. You either use the Internet or you are backward.

--> Bạn có thể sử dụng Internet hoặc bạn đã lạc hậu.

LEVUSHOP là xưởng thiết kế sản xuất tranh treo tường gỗ, đồng hồ treo tường gỗ và các mẫu bảng gỗ trang trí được làm từ gỗ MDF thân thiện môi trường với mong muốn được đồng hành cùng bạn trên con đường tiến tới thành công từ những tác phẩm nghệ thuật trang trí nhà cửa theo phong cách sáng tạo hoàn toàn mới lạ. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm bộ tranh treo tường 12 con giáp bằng gỗ khắc line trừu tượng độc đáo duy nhất chỉ có tại xưởng chính hãng từ thương hiệu LEVU Việt Nam.

Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu

Chính cuộc đời của Lý Quang Diệu đã định hình quốc gia Singapore và những ý tưởng cũng như niềm tin của ông đã góp phần đưa đất nước của mình từ thế giới thứ ba lên thế giới thứ nhất. Qua bài viết Tổng hợp câu nói hay của Lý Quang Diệu hy vọng sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các quan điểm chính trị của ông cũng như cách mà người đàn ông này thể hiện được bản lĩnh trong những bài phát biểu của mình. Bạn thấy ấn tượng với câu nói nào của vị Thủ Tướng này, hãy để lại bình luận cho chúng tôi biết nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *