Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

Rất có thể bạn đã nghe, nhìn thấy hoặc thậm chí sử dụng một câu trích dẫn của Jim Rohn, cho dù bạn có biết đến nó hay không. Rohn là một doanh nhân, tác giả và diễn giả truyền cảm hứng rất lớn. Những năm đầu tiên của ông ấy được dành cho việc bán hàng trực tiếp.

Jim Rohn tên khai sinh là Emanuel James (sinh năm 1930) là một tác giả, diễn giả truyền động lực và doanh nhân nổi tiếng nhờ chia sẻ triết lý kinh doanh của mình. Năm 1963, Rohn phát hiện ra mình có tài diễn thuyết trước đám đông. Ông đã tiếp tục thuyết trình các hội thảo phát triển cá nhân trên toàn thế giới trong hơn 40 năm, cho đến khi ông qua đời vào năm 2009.

Ông là người được công nhận rộng rãi là triệu phú tự thân, một trong những diễn giả truyền động lực hay nhất mọi thời đại và là động lực chính trong lĩnh vực phát triển cá nhân. Và để hiểu rõ hơn về tư duy và phong cách truyền đạt của con người đặc biệt này, hãy cùng LEVUSHOP tham khảo bài viết tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn dưới đây nhé.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

2. “Start from wherever you are and with whatever you’ve got.

Bắt đầu từ bất cứ đâu và với bất cứ thứ gì bạn có.

3. “Formal education will make you a living; self-education will make you a fortune.

Giáo dục chính quy sẽ giúp bạn kiếm sống; tự học sẽ giúp bạn giàu có.

4. “Success is nothing more than a few simple disciplines, practiced every day.

Thành công không gì khác hơn là một vài kỷ luật đơn giản, được thực hành hàng ngày.

5. “You cannot make progress without making decisions.

Bạn không thể tiến bộ nếu không đưa ra quyết định.

Các câu nói hay của Jim Rohn khi khắc lên gỗ để làm tranh động lực cũng khá thú vị đấy, bạn có thể xem bộ sưu tập tranh người nổi tiếng ngay phía trên menu kìa.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

6. “To solve any problem, here are three questions to ask yourself: First, what could I do? Second, what could I read? And third, who could I ask?

Để giải quyết bất kỳ vấn đề nào, đây là ba câu hỏi bạn cần tự hỏi: Đầu tiên, tôi có thể làm gì? Thứ hai, tôi có thể đọc gì? Và thứ ba, tôi có thể hỏi ai đây?

7. “If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, you’ll find an excuse.

Nếu bạn thực sự muốn làm điều gì đó, bạn sẽ tìm ra cách. Nếu bạn không, bạn sẽ tìm thấy một cái cớ.

8. “It isn’t what the book costs; it’s what it will cost you if you don’t read it.

Cuốn sách có giá bao nhiêu không quan trọng; đó là những gì bạn sẽ phải trả giá nếu bạn không đọc nó.

9. “You must take personal responsibility. You cannot change the circumstances, the seasons, or the wind, but you can change yourself. That is something you have charge of.

Bạn phải chịu trách nhiệm cá nhân. Bạn không thể thay đổi hoàn cảnh, mùa hay gió, nhưng bạn có thể thay đổi chính mình. Đó là điều mà bạn phải chịu trách nhiệm.

10. “Your personal philosophy is the greatest determining factor in how your life works out.

Triết lý cá nhân của bạn là yếu tố quyết định lớn nhất đến cuộc sống của bạn diễn ra như thế nào.

Những câu nói hay của Jim Rohn mang ý nghĩa nhiều về kinh doanh khởi nghiệp, vì thế tranh văn phòng về chủ đề của tác giả cũng rất được ưa chuộng trong các starup khởi nghiệp.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

11. “Success is neither magical nor mysterious. Success is the natural consequence of consistently applying the basic fundamentals.

Thành công không phải là điều kỳ diệu hay bí ẩn. Thành công là kết quả tự nhiên của việc áp dụng nhất quán các nguyên tắc cơ bản.

12. “You cannot change your destination overnight, but you can change your direction overnight.

Bạn không thể thay đổi đích đến trong một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi hướng đi của mình trong một sớm một chiều.

13. “You don’t get paid for the hour. You get paid for the value you bring to the hour.

Bạn không được trả tiền theo giờ. Bạn được trả tiền cho giá trị mà bạn mang lại mỗi giờ.

14. “Don’t just read the easy stuff. You may be entertained by it, but you will never grow from it.

Đừng chỉ đọc những thứ dễ hiểu. Bạn có thể thích thú với nó, nhưng bạn sẽ không bao giờ trưởng thành từ nó.

15. “Learn how to be happy with what you have while you pursue all that you want.

Học cách hài lòng với những gì bạn có trong khi bạn theo đuổi tất cả những gì bạn muốn.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

16. “Without a sense of urgency, desire loses its value.

Không có cảm giác cấp bách, ham muốn sẽ mất đi giá trị của nó.

17. “Work harder on yourself than you do on your job.

Làm việc chăm chỉ cho bản thân hơn là làm việc.

18. “We must all suffer one of two things: the pain of discipline or the pain of regret or disappointment.

Tất cả chúng ta đều phải chịu một trong hai điều: nỗi đau của kỷ luật hoặc nỗi đau của sự hối tiếc hay thất vọng.

19. “Discipline is the bridge between goals and accomplishment.

Kỷ luật là cầu nối giữa mục tiêu và thành quả.

20. “Don’t wish it was easier, wish you were better.

Đừng ước mọi việc dễ dàng hơn, hãy ước bạn trở nên tốt hơn.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

21. “If you don’t like how things are, change it! You’re not a tree.

Nếu bạn không thích mọi thứ như thế nào, hãy thay đổi nó! Bạn không phải là một cái cây.

22. “ When you spend a day you have one less day to spend. So make sure you spend each one wisely.

Khi bạn dành một ngày, bạn có một ngày ít hơn để chi tiêu. Vì vậy, hãy chắc chắn rằng bạn chi tiêu từng thứ một cách khôn ngoan.

23. “Give whatever you are doing and whoever you are with the gift of your attention.

Hãy cho đi bất cứ điều gì bạn đang làm và dù bạn là ai bằng món quà là sự quan tâm của bạn.

24. “Either you run the day or the day runs you.

Hoặc bạn điều hành cả ngày hoặc cả ngày sẽ điều hành bạn.

25. “If you are not willing to risk the unusual, you will have to settle for the ordinary.

Nếu bạn không sẵn sàng mạo hiểm với điều bất thường, bạn sẽ phải chấp nhận điều bình thường.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

26. “Don’t say, ‘If I could, I would.’ Say, ‘If I can, I will.’”

Đừng nói, ‘Nếu tôi có thể, tôi đã.’ Hãy nói, ‘Nếu tôi có thể, tôi sẽ.

27. “No one else ‘makes us angry.’ We make ourselves angry when we surrender control of our attitude.

Không ai khác ‘làm cho chúng tôi tức giận.’ Chúng ta tự khiến mình tức giận khi từ bỏ quyền kiểm soát thái độ của mình.

28. “Motivation alone is not enough. If you have an idiot and you motivate him, now you have a motivated idiot.

Chỉ động lực là không đủ. Nếu bạn có một thằng ngốc và bạn động viên anh ta, thì bây giờ bạn có một thằng ngốc có động lực.

29. “Failure is not a single, cataclysmic event. You don’t fail overnight. Instead, failure is a few errors in judgement, repeated every day.

Thất bại không phải là một sự kiện thảm khốc đơn lẻ. Bạn không thất bại qua đêm. Thay vào đó, thất bại là một vài sai lầm trong phán đoán, lặp đi lặp lại hàng ngày.

30. “Motivation is what gets you started. Habit is what keeps you going.

Động lực là thứ giúp bạn bắt đầu. Thói quen là thứ giúp bạn tiếp tục.

Tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn

Các nguyên tắc cốt lõi đã thúc đẩy Rohn trở nên vĩ đại bao gồm tự giáo dục và thiết lập mục tiêu vững chắc. Ông tiếp tục gây ảnh hưởng đến nhiều người để đạt được thành công trong lĩnh vực của họ. Hy vọng qua bài tổng hợp câu nói hay của Jim Rohn cũng sẽ giúp bạn có thêm động lực, niềm cảm hứng mới trong công việc, học tập và có thể giải quyết các vấn đề gặp phải trong cuộc sống thường ngày.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *